Žiema

Už lango baisiai šąla, paspaudė nerealiai,
Jau braška tvoros, medžiai, sukaustyti upeliai.
Aplink tik pusnys baltos, padengę visą žemę,
Kam reikia viso šito, kieno valia tai lemia?..

O medžių šakos linksta, prikibęs sniegas sveria,
Ir gyvūnėliams šalta, net už širdelės stveria…
Jau saulė tingiai lenda, nenoriai, blausiai šviečia,
Tartum nebūtų šalta, papramogauti kviečia…

Laukuos zuikelis bėga, jam patalai patinka,
Lengviau ir pasislėpti, kai pėdutes užsninga.
Paukšteliai ant palangės, snapeliais stiklą kala,
O gamtoje – lyg tyčia, kasdien labiau pašąla…

Bet kita vertus – mielas, tas baltas rogių kelias,
Po kojom girgžda sniegas, pušynas lydi žalias.
Gamtos juk nesuprasi, jos kėslų ir žabangų,
Gražioj šaly gyvenam, mylėkim kraštą brangų!

2021-01-17

Parašykite komentarą