Sūnui

Menu tave visai dar mažą,
Ant slenksčio “kosera“ burzgei.
Dabar turi minčių bagažą,
Mokyklą tu gerai baigei.

Ir išvykai ieškoti laimės,
Bet draugės tu nepalikai.
Nepajutai net jokios baimės,
Turbūt labai jai patikai…

Gyvenime sunku išlikti,
Kai nepalaiko artimi.
Žinok, tėvai tave palaiko,
Nesvarbu, kur tu gyveni…

Tu vedinas gerų idėjų,
Įveiksi ir sunkias kliūtis.
Nebodamas žaibų ir vėjų,
Mums skleisi tik geras mintis.

Norėčiau, kad toliau išliktum
Tu visada toks nuoširdus.
Ir nuolankiai mus pasitiktum
Kaip draugas ir kartu sūnus…

Nesumaišys lai niekas kortų,
Tikslai lengvai pasiekiami.
Ir laimė nebeliks už borto,
Draugai lydės ištikimi.

Ir pabaigai dar palinkėsiu
Lijanai, Tau, gerų dienų.
Ir mintį kurstyti padėsiu… 
Reikėtų prigimdyt vaikų…

2019-01-07

Parašykite komentarą